Dejana Matković, završila medicinsku školu , smjer fizioterapeuta. Nakon toga sam radila u svojoj struci i usavršila mnogobrojne metode od kojih kao važnije smatram slijedeće: thai akupresura, shiatsu, limfna drenaža, refleksoterapija, MEMO (mentalno energetsko mišično otpuštanje), Bachova terapija, EFT. Olakšavajući život svojim pacijentima klasičnim medicinskim metodama shvatila sam da terapija može i mora više pa sam krenula u potragu za dijelom koji je po mom shvaćanju nedostajao da bi upotpunio oporavak pacijenta. Odgovor sam pokušala naći i u Wellness centrima kojima sam se svojim radom i priključila.
Nije bilo dovoljno.

Put nije bio jednostavan i nosio je svakim danom nove spoznaje. I sama sam morala proširiti svoje fizičke i duhovne spoznaje kako bih došla do odgovora koji sam trebala.Tu je uz sve gore navedene terapije koje sam izučila u područje moje osobne izobrazbe došla i Bowen terapija. To je bio odgovor na sva moja pitanja, karika koja je nedostajala pa sam se priključila timu njegovih učenika, odnosno školi Bowenovih terapeuta. Seminar sam završila u Ljubljani kod ovlaštenog učitelja gđe Jelke Slapar, koja me svojim radom svakodnevno nadahnjuje. Danas se uz sve druge terapije koje pružam, izuzetno ponosim i znanjem ove terapije za koju sam osposobljena za instruktora.

Sretna sam što ću kao Bowen instruktor moći vam prenjeti znanje te posebne i jedinstvene terapije.Seminari će se održavati u Hrvatskoj u 6 modula,a ostale informacije možete saznati na našim stranicama.

Kao Bowenov terapeut možda vas nikad neću upoznati ali želim vam poručiti da uspostavom i održavanjem fizičke i emocionalne ravnoteže pomažete sebi u svom zdravlju i lijepšem življenju. Budite sretni.

E-adresa:dejana.matkovic@gmail.com
Create your own web pages in minutes...
Copyright DCM Inc. All Rights Reserved.
BOWEN TERAPIJA
Lijepi pozdravi svima,
Dejana Matković
Bowen Therapy Essentials (BTE)